Najstarije do sada poznate karakteristike naše planete su gravitaciono i magnetsko polje, doduše ono o čemu se malo zna jeste da nas je nevidljivo magnetsko polje Zemlje, oduvek štitilo od štetnog kosmičkog zračenja, solarnih bura i solarnih vetrova. Uspostavljeni strujni tokovi u Zemljinom jezgru usled rotacije Zemlje oko svoje ose generišu nastajanje magnetnog (Ili bolje znanog kao i geomagnetnog) polja.

Mnogobrojna istraživanja su pokazala da razne strukture u Zemlji stupaju u međusobne reakcije sa različitim oblicima zračenja i time izazivaju lokalne promene polja. To se odnosi na zračenja, elektromagnetna polja i strujanja, koja dospevaju na površinu Zemlje, pa samim tim i u kuće gde deluju na ljude.

Zemljina kugla ima prirodni fon magnetskog zračenja skoro svuda, osim na nekim mestima. Postoje razna objašnjenja kao što su :

Hartmanova mreža : prirodne elektromagnetske linije koje prolaze kroz Zemlju u pravcu sever-jug, istok-zapad.

Kirijeva mreža: energija mreže koja dopire iz Vasione.

Od ovih mreža formiraju se elektromagnetna polja. Veoma su opasni preseci tih energetskih linija, koji upravo formiraju energetske čvorove i oni su zapravo veoma opasni po zdravlje živog sveta na Zemlji i smatraju se za izazivače raznih bolesti.

Geomagnetizam

Mnoga hronična obolenja trebalo bi, možda, do izvesne mere gledati sa tog aspekta, jer svakako da određena energetska zračenja mogu da utiču bombardovanjem atoma osetljivih ćelija organizma. Oboljenja od kancera najopasnija su posledica geopatogenih uticaja. Pored toga, mogu se pojaviti i druge bolesti : pojačana nervoza, poremećaj sna, slabost, strah, depresija, reumatske bolesti, bolesti srca, glavobolje, migrene, izraštaji na materici, noćno mokrenje kod dece, itd.

Postoji mišljenje da čak i rak nastaje kao rezultat interakcije pojačanog elektromagnetnog ili magnetnog polja i molekula koji izgrađuju ćeliju.